โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธวัลรัตน์ บำรุงกิจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:00  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรา ธนาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:59  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธวัลรัตน์ บำรุงกิจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:48  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางนันทินี ปาณาราช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:37  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม “การใช้สื่อมัลติมีเดีย ร่วมกับแอปพลิเคชัน LINE และ ZOOM ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID 19 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3” เพื่อแก้ไขปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธวัลรัตน์ บำรุงกิจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,10:35  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..