โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิทธิโชค พลดงนอก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:07   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนุสรณ์ พลดงนอก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:06   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายบวรเกียรติ พลดงนอก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:06   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนัญญา นำพา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:05   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาวดี โพยนอก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:05   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิชญา เดชยศดี
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:04   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะกุล โพธาศรี
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:04   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนริศรา นามหนองปรือ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:03   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธมลวรรณ พลกอง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:02   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชลิดา โยกแป้น
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,13:01   อ่าน 5 ครั้ง