โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
คณะผู้บริหาร

นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา