โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :