โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ภาพกิจกรรม
กำจัดลูกน้ำยุ่งลาย
คุณหมอจาก รพ.สต.หนองจะบก อสม.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาด ร่วมรณรงค์โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2563,10:57   อ่าน 21 ครั้ง