โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ก.ย. 63 ถึง 05 ก.ย. 63 ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียนอายุราชการ
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
บ้านดินรีสอร์ท วังน้ำเขียว นครราชสีมา สีดา 2